Utbildningsplan - Körkortsspecialisterna Trafikskola Solna

Vår utbildningsplan

Utbildningsplanen vi använder oss av är godkänd av Transportstyrelsen.

Trafikskolans utbildningsplan

 • Körställning

  A – Stol och bälte

  B – Reglage

 • Inledande manövrering

  A – Start och stannande

  B – Krypkörning och styrning

 • Växling

  A – Uppväxling

  B – Bromsning

  C – Nedväxling

 • Lutning

  A – Motlut

  B – Medlut

 • Manövring

  A – Backning

  B – Vändning

  C – Parkering

 • Vård och kontroll

  A – Funktion och vård

  B – Säkerhetskontroll

  C – Last

 • Samordning och bromsning

  A – Avsökning och riskbedömning

  B – Samordning och motorik

  C – Acceleration

  D – Hård bromsning

 • Inledande tätort

  A – Avsökning och riskbedömning

  B – Hastighetsanpassning

  C – Placering

  D – Väjninsregler

 • Mindre landsväg

  A – Avsökning och riskbedömning

  B – Hastighetsanpassning

  C – Placering

  D – Väjningsregler

  E – Järnvägskörning

 • Stadstrafik

  A – Avsökning och riskbedömning

  B – Hastighetsanpassning

  C – Högerregel

  D – Huvudled

  E – Trafiksignal

  F – Enkelriktad gata

  G – Cirkulationsplats

  H – Körfält

  I – Vändning och parkering

 • Landsväg

  A – Avsökning och riskbedömning

  B – Hastighetsanpassning

  C – Placering

  D – Påfart och avfart

  E – Omkörning

  F – Vändning och parkering

 • Motorväg

  A – Avsökning och riskbedömning

  B – Hastighetsanpassning

  C – Motorväg

  D – Motortrafikled

 • Mörker

  A – Avsökning och riskbedömning

  B – Hastighetsanpassning

  C – Mörkerdemonstration

  D – Möte

  E – Omkörning

  F – Parkering

  G – Nedsatt sikt

 • Halt väglag

  A – Trafikövningsplats

  B – Väg

 • Stadstrafik

  A – Tillämpning

  B – Utbildningskontroll

 • 16. Landsväg

  A – Tillämpning

  B – Utbildningskontroll