Kontakta oss

Avbokningsregler

Avbokning utan avgift godtas endast enligt gällande avbokningsregler och endast via personlig kontakt: telefon, på plats i receptionen eller till din lärare. Varken telefonsvarare eller mejl godkänns på grund av den tvist som kan uppstå om vi inte kan hänvisa till vem som mottagit din avbokningsinformation, men mejla eller sms:a i alla fall så hör vi av oss inom kort.

Avbokning lektioner/kurser för Personbil

  • Startlektion: 1 vardag innan senast kl 12.00
  • Körlektion/Egen utb.kontroll: 1 vardag innan senast kl 12.00
  • Landsväg, utbildningskontroll: 2 vardagar innan senast kl 12.00
  • Teori- och körprov: 2 vardagar innan senast kl 12.00
  • Intensivkurs: 14 dagar innan bokat datum.
  • Effektivutbildning: 14 dagar innan bokat datum.
  • Riskutbildningarna: 7 dagar innan bokat datum.
  • Introduktionskurs: 7 dagar innan bokat datum.

 

Sjukdom
Sjukdom skall alltid verifieras med ett sjukintyg eller likvärdigt för att du skall få debiterad lektion/kurs tillgodo vid sen avbokning. Vi förbehåller oss rätten att verifiera intyg som ej är utskrivna av läkare/sjukvårdsinrättningar.

 

Anmälningsavgift
Anmälningsavgift tillkommer utöver lektions/paketkostnader om inget annat angetts i prislista eller annons.

 

Betalning
Skolan tillämpar förskottsbetalning. Det innebär att du betalar på plats i receptionen eller via e-handeln innan lektionen, antingen styckevis eller genom att köpa något av våra rabatterade paket. Rabatter kan ej dras i efterhand. Obetalda lektioner faktureras med 10 dagars betalningsfrist. En betalserviceavgift tas ut vid fakturering, med enskilda undantag. Undantag förekommer gällande erbjudanden.

Nu erbjuder vi även räntefri avbetalning med Resurs Bank.

 

Utandningsprov
I enlighet med STR’s krav tillämpar vi utandningsprov inför lektioner. Skulle ditt utandningsprov bli underkänt får du ej köra din bokade lektion, men måste betala för den bokade tiden.

 

Intensivkurser
Intensivkurser bokas i första hand med två elever/lärare. Undantag förekommer och vid dessa undantag kan planeringen komma att se annorlunda ut än den information du ursprungligen tagit del av. Kursen skall betalas vid bokning.

 

Kunskapsprov & Körprov – Bil
Vi ansvarar för att boka en tid för körkortsproven hos Trafikverket. Observera att den tid du tilldelas för kunskaps/körprov, endast är preliminär fram till dess att du gör din utbildningskontroll. Är du inte godkänd med skolans körkortsfrågor senast 1 vecka innan bokad kunskapsprovtid, flyttas tiden för provet fram, vilket innebär att även körprovet kan ändras då kunskaps- och körprov bokas som ett sammanhållet körkortsprov.

 

Återbetalning
Återbetalning av innestående saldo sker utan kostnad under förutsättning att du tagit ditt körkort med oss. Vid avbruten utbildning behåller vi enligt STR’s praxis 10% av innestående saldo. Återbetalning av ej nyttjad produkt eller kurs gäller ej om produkten eller kursen ingår i ett paket. Det vill säga i det fall då du redan har köpt produkten eller utfört kursen hos oss eller en annan utbildare vid ett tidigare tillfälle. I det fall en premie ingår i något av våra lektionspaket drar vi av värdet på premien innan återbetalning sker. Detta gäller endast för de som redan mottagit eller hämtat ut premien. Om värdet på kvarvarande saldo understiger premiens värde återbetalas ingenting.
Om du vill ångra ett köp återbetalas beloppet till fullo, under förutsättning att du kontaktar oss och att eventuella bokningar avbokas i enlighet med övriga villkor. Förbrukningsvaror så som teorimaterial och körkortsfrågor återbetalas ej. – Återbetalning sker avgiftsfritt via bank och kan ta upp till 30 dagar.

 

Minderårig
För minderåriga elever krävs målsmans medgivande för att de skall få köpa tjänster av oss.

 

Avvikelser/Undantag
Vi reserverar oss för att olika villkor kan förekomma i samband med kampanjer, prisjusteringar och andra ändringar i våra villkor avseende betalningar och återköp.

 

Avtalsförändringar
Avtalsförändringar aviseras genom att du åter måste godkänna våra villkor trots att du gjort det tidigare.
Får du en ny begäran om att godkänna våra villkor, rekommenderar vi dig att läsa igenom dem innan du godkänner dem på nytt, så du vet vilka förändringar som gjorts.

 

§ FORCE MAJEURE
Körkortsspecialisterna friskriver sig från avtalets åtaganden, då yttre eller extrema faktorer, hinder som står utom vår makt och som vi inte hade kunnat räkna med eller förutse, påverkar vår möjlighet att genomföra våra åtaganden utan återbetalning eller ersättningskrav från kunden.

Vi kommer inom kort ansluta oss till STR (www.str.se).

Jag har läst och tagit del av ovan information och är fullt införstådd med vad som gäller allmänna villkoren som gäller bland annat körning, bokning, betalning, avbokning och återbetalningar.